ขนาด 100 ซม. ( 2 หัวเตา )

 

  รหัส ขนาด (ซม.)
ก. X ล. X ส.
เตาแรงดันสูง
50,000 BTU/ชม.
เตาแรงดันต่ำ
20,000 BTU/ชม.
เตาเทปปัน
40,000 BTU/ชม.
ประโยชน์ใช้สอย

TG S2-100 100x60x80,85+10 1 1 - บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น

TG O2-100
ตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงx2
100x60x80,85+10 1 1 - ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา เว้นพื้นที่ตรงกลางสำหรับ Build ใส่เตาอบตามที่ลูกค้าต้องการ

 

TG M2-100
ถาดช้อน+ช่องกั้นขวด
100x60x80,85+10 1 1 - 1. ลิ้นชักเตี้ยพร้อมถาดเก็บอุปกรณ์  ด้านล่างช่องกั้นวางขวดเครื่องปรุง
2. บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสเก็บของ 1 ชั้น

TG DS2-100 100x60x80,85+10 1 1 - ลิ้นชัก-หน้าบานสเตนเลส สำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก

TG F2-100 100x60x80,85+10 1 1 - ลิ้นชัก-หน้าบานกระจกฝ้า สำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก

TGT S2-100
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
100x60x80,85+10 1 1 - ขาเหลี่ยมทรงโปร่ง พร้อมชั้นซี่ตะแกรงสเตสเลสสำหรับวางของ 2 ชั้น

TGT O2-100
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
ตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงx2
100x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น

TGT M2-100
ถาดช้อน+ช่องกั้นขวด
100x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา เว้นพื้นที่ตรงกลางสำหรับ Build ใส่เตาอบตามที่ลูกค้าต้องการ

TGT DS2-100
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
100x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น
1. ลิ้นชักเตี้ยพร้อมถาดเก็บอุปกรณ์ ด้านล่างช่องกั้นวางขวดเครื่องปรุง
2. บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสเก็บของ 1 ชั้น

TGT DG2-100
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
100x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ลิ้นชัก-หน้าบานกระจกฝ้า สำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก

TGT F2-100
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
100x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ขาเหลี่ยมทรงโปร่ง พร้อมชั้นซี่ตะแกรงสเตสเลสสำหรับวางของ 2 ชั้น