ขนาด 120 ซม. ( 2 หัวเตา )

 

  รหัส ขนาด (ซม.)
ก. X ล. X ส.
เตาแรงดันสูง
50,000 BTU/ชม.
เตาแรงดันต่ำ
20,000 BTU/ชม.
เตาเทปปัน
40,000 BTU/ชม.
ประโยชน์ใช้สอย

TG S2-120 120x60x80,85+10 1 1 - บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น

TG DMT2-120
ตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงx2
120x60x80,85+10 1 1 - ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา พร้อมลิ้นชักสำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก

TG DS2-120 120x60x80,85+10 1 1 - ลิ้นชัก-หน้าบานสเตนเลส สำหรับจัดเก็บ 4  ลิ้นชัก

TG DG2-120 120x60x80,85+10 1 1 - ลิ้นชัก-หน้าบานกระจกฝ้า สำหรับจัดเก็บ 4 ลิ้นชัก

TG OH2-120
ตะแกรงวางขวด Hafele x 2
120x60x80,85+10 1 1 - ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา เว้นพื้นที่ตรงกลางสำหรับ Build ใส่เตาอบตามที่ลูกค้าต้องการ

TG DH2-120
ตะแกรงวางขวด Hafele x 2
120x60x80,85+10 1 1 - ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา พร้อมลิ้นชักสำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก

TG F2-120 120x60x80,85+10 1 1 - ขาเหลี่ยมทรงโปร่ง พร้อมชั้นซี่ตะแกรงสเตสเลสสำหรับวางของ 2 ชั้น

TGT S2-120
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
120x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น

TGT DM2-120
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
ตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงx2
120x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา พร้อมลิ้นชักสำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก