ขนาด 150 ซม. ( 2 หัวเตา+Teppan)

  รหัส ขนาด (ซม.)
ก. X ล. X ส.
เตาแรงดันสูง
50,000 BTU/ชม.
เตาแรงดันต่ำ
20,000 BTU/ชม.
เตาเทปปัน
40,000 BTU/ชม.
ประโยชน์ใช้สอย
TGT DMK3-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
ช่องกั้นขวด+ตะแกรงคว่ำจาน
150x60x80,85+10 2  1  - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ลิ้นชักเก็บของด้านซ้ายพร้อมราวเสริมสูงด้านข้าง ลิ้นชักกลาง-ช่องกั้นวางขวดเครื่องปรุง ลิ้นชักด้านขวา-ใส่ตะแกรงคว่ำจาน
TGP S2-150  150x60x80,85+10 1  1  1 บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น 
TGP SK2-150
ตะแกรงคว่ำจาน
150x60x80,85+10  1  1  1  บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น ลิ้นชักด้านขวา-ใส่ตะแกรงคว่ำจาน
TGP SMT2-150
ตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงx2
150x60x80,85+10  1  1  1 ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น 

 

TGP SH2-150
ตะแกรงวางขวด Hafele x 2
150x60x80,85+10  1  1  1 ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น 
TGP DH2-150
ตะแกรงวางขวด Hafele x 2
150x60x80,85+10  1  1  1 ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา พร้อมลิ้นชักสำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก 
TGP DMK2-150
ช่องกั้นขวด+ตะแกรงคว่ำจาน
150x60x80,85+10  1 1  1 ลิ้นชักเก็บของด้านซ้ายพร้อมราวเสริมสูงด้านข้าง ลิ้นชักกลาง-ช่องกั้นวางขวดเครื่องปรุง ลิ้นชักด้านขวา-ใส่ตะแกรงคว่ำจาน 
TGT PS2-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
150x60x80,85+10  1  1  1 กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้นบานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น 
TGTP SK2-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อตะแกรงคว่ำจาน
150x60x80,85+10  1  1  1 กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้นบานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น ลิ้นชักด้านขวา-ใส่ตะแกรงคว่ำจาน 
TGTP DMK2-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
ช่องกั้นขวด+ตะแกรงคว่ำจาน
150x60x80,85+10  1  1  1 กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้นลิ้นชักเก็บของด้านซ้ายพร้อมราวเสริมสูงด้านข้าง ลิ้นชักกลาง-ช่องกั้นวางขวดเครื่องปรุง ลิ้นชักด้านขวา-ใส่ตะแกรงคว่ำจาน 

  

TGTP SH2-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
ตะแกรงวางขวด Hafele x 2
150x60x80,85+10  1  1  1 กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้นลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น 
TGTP DH2-150
ตะแกรงวางขวด Hafele x 2
150x60x80,85+10  1  1  1 กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้นลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา พร้อมลิ้นชักสำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก
TGTP SMT2-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
ตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงx2
150x60x80,85+10  1  1  1 กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้นลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น 

 

TG F3-150 150x60x80,85+10  1  1  1 ขาเหลี่ยมทรงโปร่ง พร้อมชั้นซี่ตะแกรงสเตสเลสสำหรับวางของ 2 ชั้น 
 TGT F3-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
150x60x80,85+10  1  1  1 กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ขาเหลี่ยมทรงโปร่ง พร้อมชั้นซี่ตะแกรงสเตสเลสสำหรับวางของ 2 ชั้น
 
TGP F2-150 150x60x80,85+10  1  1  1 ขาเหลี่ยมทรงโปร่ง พร้อมชั้นซี่ตะแกรงสเตสเลสสำหรับวางของ 2 ชั้น 
TGTP F2-150 150x60x80,85+10  1  1  1 กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ขาเหลี่ยมทรงโปร่ง พร้อมชั้นซี่ตะแกรงสเตสเลสสำหรับวางของ 2 ชั้น