ขนาด 150 ซม. ( 3 หัวเตา)

  รหัส ขนาด (ซม.)
ก. X ล. X ส.
เตาแรงดันสูง
50,000 BTU/ชม.
เตาแรงดันต่ำ
20,000 BTU/ชม.
เตาเทปปัน
40,000 BTU/ชม.
ประโยชน์ใช้สอย
  TGS3-150 150x60x80,85+10 2 1 - บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น
  TG OMK3-150
ช่องกั้นขวด+ตะแกรงคว่ำจาน
150x60x80,85+10 2 1 - ลิ้นชักซ้าย-ช่องกั้นวางขวดเครื่องปรุง   ลิ้นชักขวา-ใส่ตะแกรงคว่ำจาน เว้นพื้นที่ตรงกลางสำหรับ Build ใส่เตาอบตามที่ลูกค้าต้องการ
  TG DH3-150
ตะแกรงวางขวด Hafele x 2
150x60x80,85+10 2 1 - ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา พร้อมลิ้นชักสำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก
  TG SH3-150
ตะแกรงวางขวด Hafele x 2
150x60x80,85+10 2 1 - ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น 
  TG SMT3-150
ตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงx2
150x60x80,85+10  2 1 - ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น
  TG OS3-150 150x60x80,85+10  2 1 - บานเปิดซ้าย-ขวาพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของข้างละ 1 ชั้น เว้นพื้นที่ตรงกลางสำหรับ Build ใส่เตาอบตามที่ลูกค้าต้องการ 
  TG SK3-150
ตะแกรงคว่ำจาน
 150x60x80,85+10 2 1 - บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น ลิ้นชักด้านขวา-ใส่ตะแกรงคว่ำจาน 
 

TG DMK3-150
ช่องกั้นขวด+ตะแกรงคว่ำจาน

 150x60x80,85+10 2 1 - ลิ้นชักเก็บของด้านซ้ายพร้อมราวเสริมสูงด้านข้าง ลิ้นชักกลาง-ช่องกั้นวางขวดเครื่องปรุง ลิ้นชักด้านขวา-ใส่ตะแกรงคว่ำจาน 
TGT S3-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
150x60x80,85+10 2 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น
TGT OS3-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
150x60x80,85+10 2 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้นบานเปิดซ้าย-ขวาพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของข้างละ 1 ชั้น เว้นพื้นที่ตรงกลางสำหรับ Build ใส่เตาอบตามที่ลูกค้าต้องการ

  

TGT SMT3-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
ตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงx2
150x60x80,85+10 2 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น

 

TGT DH3-150
ตะแกรงวางขวด Hafele x 2
150x60x80,85+10 2 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา พร้อมลิ้นชักสำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก

 

TGT SH3-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
ตะแกรงวางขวด
Hafele x 2
150x60x80,85+10 2 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น  ลิ้นชักตะแกรงวางขวดเครื่องปรุงด้านข้างซ้าย - ขวา บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น

TGT OMK3-150
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
ช่องกั้นขวด+ตะแกรงคว่ำจาน
150x60x80,85+10 2 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้นลิ้นชักซ้าย-ช่องกั้นวางขวดเครื่องปรุง ลิ้นชักขวา-ใส่ตะแกรงคว่ำจาน เว้นพื้นที่ตรงกลางสำหรับ Build ใส่เตาอบตามที่ลูกค้าต้องการ
TGT MK3-150
ตะแกรงคว่ำจาน
150x60x80,85+10 2 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้นบานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น ลิ้นชักด้านขวา-ใส่ตะแกรงคว่ำจาน