ขนาด 90 ซม. ( 2 หัวเตา )

  รหัส ขนาด (ซม.)
ก. X ล. X ส.
เตาแรงดันสูง
50,000 BTU/ชม.
เตาแรงดันต่ำ
20,000 BTU/ชม.
เตาเทปปัน
40,000 BTU/ชม.
ประโยชน์ใช้สอย
TG S2-90 90x60x80,85+10 1 1 - บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น
TG M2-90
ถาดช้อน+ช่องกั้นขวด
90x60x80,85+10 1 1 - 1. ลิ้นชักเตี้ยพร้อมถาดเก็บอุปกรณ์  ด้านล่างช่องกั้นวางขวดเครื่องปรุง
2.บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสเก็บของ 1 ชั้น

TG DS2-90 90x60x80,85+10 1 1 - ลิ้นชัก-หน้าบานสเตนเลส สำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก
TG DG2-90 90x60x80,85+10 1 1 - ลิ้นชัก-หน้าบานกระจกฝ้า สำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก
TG F2-90 90x60x80,85+10 1 1 - ขาเหลี่ยมทรงโปร่ง พร้อมชั้นซี่ตะแกรงสเตสเลสสำหรับวางของ 2 ชั้น
TGT S2-90
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
90x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสสำหรับเก็บของ 1 ชั้น
TGT M2-90
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
ถาดช้อน+ช่องกั้นขวด
90x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น 
1. ลิ้นชักเตี้ยพร้อมถาดเก็บอุปกรณ์ ด้านล่างช่องกั้นวางขวดเครื่องปรุง
2.บานเปิดพร้อมชั้นสเตนเลสเก็บของ 1 ชั้น

TGT DS2-90
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
90x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ลิ้นชัก-หน้าบานสเตนเลส สำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก

TGT DG-90
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
90x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ลิ้นชัก-หน้าบานกระจกฝ้า สำหรับจัดเก็บ 2 ลิ้นชัก
TGT F2-90
เตาตะแกรงเหล็กหล่อ
90x60x80,85+10 1 1 - กระทะวางเตาแบบเหล็กหล่อ ออกแบบพิเศษสำหรับรับน้ำหนักได้มากขึ้น ขาเหลี่ยมทรงโปร่ง พร้อมชั้นซี่ตะแกรงสเตสเลสสำหรับวางของ 2 ชั้น