เตาลอยสำหรับวางเคาน์เตอร์ ขนาด 100ซม. 2 หัวเตา

 

รุ่น ขนาด
กว้าง x ลึก x สูง + การ์ด (ซม.)
บัวสเตนเลส  เตาแรงดันสูง  เตาแรงดันต่ำ ขาปรับ
ถาดรับเศษอาหาร (ชุด)
G2-100 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 100x60x20 (ซม.)
x
 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)  1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) /
2 ชุด
GG2-100 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 100x60x20+10 (ซม.)
/ 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)   1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) / 2 ชุด
GB2-100 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 100x60x12.5 (ซม.)
x 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)  1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.)  x 2 ชุด (ปุ่มจับถาด 2 อัน)
GBG2-100 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 100x60x12.5+10 (ซม.)
/ 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.) 1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) x 2 ชุด (ปุ่มจับถาด 2 อัน)