เตาลอยสำหรับวางเคาน์เตอร์ ขนาด 150 ซม. 2 หัวเตา

รุ่น ขนาด
กว้าง x ลึก x สูง + การ์ด (ซม.)
บัวสเตนเลส เตาแรงดันสูง เตาแรงดันต่ำ ขาปรับ ถาดรับเศษอาหาร (ชุด)
G2-150 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 150x60x20 (ซม.) 
x
1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)     1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) /
 2 ชุด
GG2-150   เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 150x60x20+10 (ซม.)
/  1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)   1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) /  2 ชุด
GB2-150  เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 150x60x12.5 (ซม.) 
x 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)   1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) x  2 ชุด (ปุ่มจับถาด 2 อัน)
GBG2-150 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 150x60x12.5+10 (ซม.) 
/ 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)     1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) x  2 ชุด (ปุ่มจับถาด 2 อัน)