เตาลอยสำหรับวางเคาน์เตอร์ ขนาด 90 ซม. 2 หัวเตา

รุ่น ขนาด
กว้าง x ลึก x สูง + การ์ด (ซม.)
บัวสเตนเลส
เตาแรงดันสูง เตาแรงดันต่ำ ขาปรับ
ถาดรับเศษอาหาร (ชุด)
G2-90 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด : 90x60x20 (ซม.)
 x 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.) 1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) / 2 ชุด
GG2-90 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด : 90x60x20+10 (ซม.)
 / 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.) 1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) / 2 ชุด
GB2-90 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด : 90x60x12.5 (ซม.)
x 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.) 1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) x  2 ชุด (ปุ่มจับถาด 2 อัน)
GBG2-90 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด : 90x60x12.5+10(ซม.)
/ 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.) 1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) x  2 ชุด (ปุ่มจับถาด 2 อัน)
GT2-90 เตาสเตนเลส 2 หัวเตาแบบตะแกรง
ขนาด : 90x60x20 (ซม.)
x 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.) 1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) / 2 ชุด
GTG2-90 เตาสเตนเลส 2 หัวเตาแบบตะแกรง
ขนาด : 90x60x20+10(ซม.)
 / 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.) 1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) / 2 ชุด