เตาลอยสำหรับวางเคาน์เตอร์ ขนาด 120ซม. 2 หัวเตา

รุ่น ขนาด
กว้าง x ลึก x สูง + การ์ด (ซม.)
บัวสเตนเลส เตาแรงดันสูง เตาแรงดันต่ำ ขาปรับ ถาดรับเศษอาหาร (ชุด)
G2-120  เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 120x60x20 (ซม.)
x
1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)  1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.)  /
2 ชุด
GG2-120 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 120x60x20+10(ซม.)
/  1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)  1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) / 2 ชุด 
GB2-120   เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 120x60x12.5 (ซม.)
x  1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)  1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) x 2 ชุด (ปุ่มจับถาด 2 อัน) 
GBG2-120 เตาสเตนเลส 2 หัวเตา
ขนาด: 120x60x12.5+10 (ซม.)
/ 1 หัวเตา (50,000 BTU / ชม.)  1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.)  x 2 ชุด (ปุ่มจับถาด 2 อัน)