เตาลอยสำหรับวางเคาน์เตอร์ ขนาด 130 ซม. 3 หัวเตา

รุ่น ขนาด
กว้าง x ลึก x สูง + การ์ด (ซม.)
บัวสเตนเลส เตาแรงดันสูง เตาแรงดันต่ำ ขาปรับ ถาดรับเศษอาหาร (ชุด)
GT3-130 เตาสเตนเลส 3 หัวเตา
ขนาด: 130x60x20 (ซม.)
x
2 หัวเตา (50,000 BTU / ชม./หัว)  1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.)  /
3 ชุด
GTG3-130 เตาสเตนเลส 3 หัวเตา
ขนาด: 130x60x20+10 (ซม.)
/ 2 หัวเตา (50,000 BTU / ชม./หัว) 1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) / 3 ชุด