เตาลอยสำหรับวางเคาน์เตอร์ ขนาด 150 ซม. 3 หัวเตา

รุ่น ขนาด
กว้าง x ลึก x สูง + การ์ด (ซม.)
บัวสเตนเลส เตาแรงดันสูง เตาแรงดันต่ำ ขาปรับ ถาดรับเศษอาหาร (ชุด)
G3-150  เตาสเตนเลส 3 หัวเตา
ขนาด: 150x60x20 (ซม.) 
x
2 หัวเตา (50,000 BTU / ชม./หัว)    1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) /
3 ชุด
 GG3-150   เตาสเตนเลส 3 หัวเตา
ขนาด: 150x60x20+10 (ซม.)
/  2 หัวเตา (50,000 BTU / ชม./หัว)    1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) / 3 ชุด
 GB3-150 เตาสเตนเลส 3 หัวเตา
ขนาด: 150x60x12.5 (ซม.) 
x 2 หัวเตา (50,000 BTU / ชม./หัว)     1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) x
3 ชุด (ปุ่มจับถาด 3 อัน)
 GBG3-150 เตาสเตนเลส 3 หัวเตา
ขนาด: 150x60x12.5+10 (ซม.) 
/ 2 หัวเตา (50,000 BTU / ชม./หัว)     1 หัวเตา (20,000 BTU / ชม.) x 3 ชุด (ปุ่มจับถาด 3 อัน)