เครื่องดูดควันกลางห้อง รุ่น C

 

รุ่น ขนาด
(กว้างxลึกxสูง)
มอเตอร์ ข้อมูลมอเตอร์ พื้นที่ในการตั้งมอเตอร์ด้านนอก
กว้างxลึกxสูง(ซม)
หลอดไฟ
(ฮาโลเจน)
ขนาด Ø ท่อระดับติดตั้ง
สูงจากหน้าเตา(ซม.)
ติดตั้งภายนอก จำนวน
(ตัว)
อัตราการดูด
(ลบม./ชม.)
อัตรากินไฟ
C-100 100x65x25   1 2,200 6P 370W.
(1/2HP)
40x50x90 4 8" หรือ 10"
80-85
C-120 120x65x25 1 2,200 6P 370W.
(1/2HP)
40x50x90 4 8" หรือ 10" 80-85
C-150 150x65x25   1 2,500 6P 375W.
(1 HP )
40x50x90 4 10" หรือ 12" 85-90