คำแนะนำการเตรียมหน้างาน Hooth

การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง Hooth

งานผนัง     

  1. ผนังห้องครัว ควรฉาบปูนและทาสีให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง
  2. กรณีปูกระเบื้อง ควรปูทิ้งไว้อย่างน้อย 2 วัน ก่อนติดตั้ง
  3. กรณีผนังปูหินแกรนิต/หินอ่อน ต้องนำ Hooth ไปทาบเพื่อให้ช่างหินเจาะตำแหน่งยึดเครื่อง และทางออกท่อระบายควันเตรียมไว้ แล้วดำเนินการติดตั้งสินค้าภายหลังเมื่อหน้างานพร้อม
  4. กรณีทางออกของท่อระบายควันเป็นกระจก, พื้นชั้น 2 ควรปรึกษาพนักงานขายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอข้อมูลที่ลูกค้าจะต้องดำเนินการเตรียมหน้างานก่อนติดตั้ง

งานเคาน์เตอร์/ท๊อปเคาน์เตอร์

ต้องขึ้นเคาน์เตอร์และปูกระเบื้อง / หินแกรนิตหน้าท๊อปให้เรียบร้อยก่อนติดตั้ง ทั้งนี้เพื่อสามารถกำหนด ระดับ / ตำแหน่ง (Center ของ Hooth กับเตา) ในการติดตั้งได้อย่างถูกต้อง

เตา

ควรทราบประเภทของเตาที่ใช้, จำนวนหัวเตา

  1. เคาน์เตอร์ลดระดับเพื่อใช้สำหรับเตาลอย : ควรทำเคาน์เตอร์ลดระดับไว้ให้เรียบร้อยก่อนติดตั้ง Hooth
  2. เตาลอยวางบนเคาน์เตอร์ที่ไม่ได้ทำลดระดับ : ควรนำเตามาวางในวันติดตั้ง
  3. เตาฝัง : ควรเจาะหินสำหรับฝังเตาให้เรียบร้อย
  4. เตาตู้อบ,เตาแบบมีขาตั้ง ( Free stand ) : ต้องนำเตามาวางในวันติดตั้งเพื่อกำหนด ระดับและตำแหน่งในการติดตั้ง Hooth

งานฝ้าเพดาน     

  1. ต้องทำฝ้าให้เสร็จก่อนติดตั้ง Hooth เพื่อความเรียบร้อยของการติดตั้ง และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า,ท่อ และปล่องครอบสเตนเลส
  2. กรณีเป็นฝ้าฉาบเรียบและท่อระบายควันต้องเดินไว้ภายในฝ้า โดยมีระยะของการเดินท่อเกิน 3 เมตร ลูกค้าควรแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อเข้าไปดำเนินการ เดินท่อระบายควันก่อนการปิดแผ่นฝ้า และติดตั้งสินค้าภายหลังเมื่อหน้างานพร้อม

ตำแหน่งสายไฟ     

ทิ้งสายไฟลงมาจากฝ้า ณ ตำแหน่งกึ่งกลางเตา

แบบฟอร์มสอบถามเกี่ยวกับเครื่องดูดควัน
ชื่อ-นามสกุล (*)
Invalid Input
ที่อยู่ (*)
Invalid Input
เบอร์โทรศัพท์ (*)
Invalid Input
Email (*)
Invalid Input
เครื่องดูดควันสำหรับติดตั้งในครัว
Invalid Input
Invalid Input
ขนาดเครื่องดูดควันที่ต้องการ กว้าง
Invalid Input
Invalid Input
ประเภทเตา
Invalid Input
Invalid Input
จำนวนหัวเตา
Invalid Input
Invalid Input
ขนาดเตา ยาว (วัดจากซ้ายไปขวา)
Invalid Input
ลึก (วัดจากผนังด้านในจนถึงขอบหน้าเตา)
Invalid Input
ผนังที่ยึดติดเครื่องดูดควัน (ด้านหลัง)
Invalid Input
Invalid Input
พื้นที่ด้านข้างเครื่องดูดควัน
Invalid Input
Invalid Input
ตู้แขวน (ตู้ลอย)
Invalid Input
ตู้แขวนด้านข้างซ้าย/ขวา เว้นช่องจากซ้ายไปขวาไว้
Invalid Input
ซม.
มีตู้แขวนเหนือ Hooth เว้นระยะจากหน้าต่างสูงขึ้นไปถึงขอบล่างของตู้
Invalid Input
ซม.
อื่นๆ โปรดระบุ
Invalid Input
ทางออกของท่อระบายควัน
Invalid Input
Invalid Input
สายไฟ
Invalid Input
เตรียมเป็นเต้ารับไว้ที่ตำแหน่ง / ระดับ
Invalid Input
ซม.
สายไฟโผล่ออกมาจากผนังสูงจากเตาขึ้นไป
Invalid Input
ซม.
อื่นๆ โปรดระบุ
Invalid Input
ห้องครัวที่ติดเคื่องดูดควันอยู่ชั้นไหน
Invalid Input
Invalid Input
คุณต้องการให้เราติดต่อทางใด


Invalid Input
กรุณากรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ กรุณากรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
Invalid Input