เครื่องดูดควันรุ่น T,TE

 

 

รุ่น ขนาด
(กว้างxลึกxสูง)
มอเตอร์ ข้อมูลมอเตอร์ พื้นที่ในการตั้งมอเตอร์ด้านนอก
กว้างxลึกxสูง(ซม)
หลอดไฟ
(ฮาโลเจน)
ขนาด Ø ท่อระดับติดตั้ง
สูงจากหน้าเตา(ซม.)
ติดตั้งภายใน ติดตั้งภายนอก จำนวน
(ตัว)
อัตราการดูด
(ลบม./ชม.)
อัตรากินไฟ
T-80 80x55x15   1 1,250 4P 100W. - 2 6" 70-75
T-90 90x55x15   1 1,250 4P 100W. - 2 6" 70-75
T-120 120x60x25   2 2,000 4P 200W. - 2 6"x2 หรือ 8"x1 80-85
T-150 150x60x25   3 3,250 4P 300W. - 3 6"x3 หรือ 6'x1,8"x1 85-90
TE-100 100x60x25   1 1,500 6P 125W. 45x50x65 2 8" 80-85
TE-150 150x60x25   1 2,200

6P 370W.

(1/2 HP)

40x50x90 3 10"หรือ12" 85-90
TE2M-150 150x60x25   2 3,000

6P 125W.

(2ตัว)

45x50x65
มอเตอร์ 2 ตัว
3 8"x2 หรือ 10"x2 85-90