เครื่องดูดควันรุ่น V,VE

 

รุ่น ขนาด
(กว้างxลึกxสูง)
มอเตอร์ ข้อมูลมอเตอร์

พื้นที่ในการตั้งมอเตอร์
ด้านนอก
กว้างxลึกxสูง(ซม)

หลอดไฟ
(ฮาโลเจน)
ขนาด Ø ท่อระดับติดตั้ง
สูงจากหน้าเตา(ซม.)
ติดตั้งภายใน ติดตั้งภายนอก จำนวน
(ตัว)
อัตราการดูด
(ลบม./ชม.)
อัตรากินไฟ
V-90 90x60x7   1 1,250 4P 100W. - 2 6" 70-75
V-120 120x60x7   2 2,000 4P 200W. - 2 6"x2 หรือ 8"x1 80-85
VE-100 100x60x7   1 1,500 6P 125W. 45x50x65 2 8" 80-85
VE-150 150x60x7   1 2,200

6P 370W.

(1/2HP)

40x50x90 3 10" หรือ 12" 85-90
VE2M-150 150x60x7   2 3,000

6P 125W.

(2 ตัว)

45x50x65
(มอเตอร์ 2 ตัว)

3 8"x2 หรือ 10"x2 85-90