เครื่องดูดควันรุ่น W,WE

 

รุ่น ขนาด
(กว้างxลึกxสูง)
มอเตอร์ ข้อมูลมอเตอร์ พื้นที่ในการตั้งมอเตอร์ด้านนอก
กว้างxลึกxสูง(ซม)
หลอดไฟ
(ฮาโลเจน)
ขนาด Ø ท่อระดับติดตั้ง
สูงจากหน้าเตา(ซม.)
ติดตั้งภายใน ติดตั้งภายนอก จำนวน
(ตัว)
อัตราการดูด
(ลบม./ชม.)
อัตรากินไฟ
W-80 80x55x17   1 1,250 4P 100W. - 2 6" 70-75
W-90 90x55x17   1 1,250 4P 100W. - 2 6" 70-75
W-120 120x60x35   2 2,000 4P 200W. -  2  6"x2 หรือ 8"x1 80-85
WE-100 100x60x17    1 1,500 6P 125W. 45x50x65 2 8" 80-85
WE-150 150x60x25   1 2,200 6P 370W.
(1/2HP)
40x50x90 3 10" หรือ 12" 85-90