ชุดครัวสเตนเลส

 

ราให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรวัสดุ สร้างดีไซน์ไปจนถึงการผลิตด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพกลมกลืน สวยงามและร่วมสมัย พัฒนาให้ห้องครัวสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จุดเด่นอยูที่การช่วยแก้ไขปัญหาของครัวเพื่อเหมาะต่อสภาพการใช้ครัวไทยที่ต้องเผชิญกับความร้อน กลิ่น ควัน คราบอาหารและความชื้นตลอดเวลา