อ่างซิงค์สำหรับวางบนเคาน์เตอร์

ภาพประกอบ รหัส ขนาด (ซม.)
ยาว X กว้าง + บัว
ขนาดหลุมซิงค์ (ซม.)
ยาว x กว้าง x หลุมลึก
จำนวนหลุมซิงค์ ที่พักจานด้านข้าง
1 LB 100 x 60+10 70 x 40 x 25 1 -
1 SB-L 100 x 60+10 40 x 40 x 25 1 ซ้าย
1 SB-R 100 x 60+10 40 x 40 x 25 1 ขวา
1.2 SBB-L 120 x 60+10 40 x 40 x 25 2 ซ้าย
1.2 SBB-R 120 x 60+10 40 x 40 x 25 2 ขวา
1.2 LB-L 120 x 60+10 70 x 40 x 25 1 ซ้าย
1.2 LB-R 120 x 60+10 70 x 40 x 25 1 ขวา
1.5 SBB-L 150 x 60+10 40 x 40 x 25 2 ซ้าย
1.5 SBB-R 150 x 60+10 40 x 40 x 25 2 ขวา
1.5 2 SB LB-L 150 x 60+10 70 x 40 x 25 2 ซ้าย
1.5 2 SB LB-R 150 x 60+10 70 x 40 x 25 2 ขวา
1.5 LB-L 150 x 60+10 70 x 40 x 25 1 ซ้าย
1.5 LB-R 150 x 60+10 70 x 40 x 25 1 ขวา
1.7 SBB-L 170 x 60+10 40 x 40 x 25 2 ซ้าย
1.7 SBB-R 170 x 60+10 40 x 40 x 25 2 ขวา
1.7 2 SB LB-L 170 x 60+10 70 x 40 x 25 2 ซ้าย
1.7 2 SB LB-R 170 x 60+10 70 x 40 x 25 2 ขวา