อ่างซิงค์แบบ Free Stand

 

 

ภาพประกอบ รหัส

ขนาด (ซม.)

ยาว X กว้าง + บัว

ขนาดหลุมซิงค์ (ซม.)

ยาว x กว้าง x หลุมลึก

จำนวน

หลุมซิงค์

ที่พักจาน

ด้านข้าง

ประโยชน์ใช้สอย
 F1 LB 100 x 60 x (80, 85)+10 70 x 40 x 25 1 - 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1 SB-L 100 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 1 ซ้าย 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1 SB-R 100 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 1 ขวา 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1.2  SBB-L 120 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 2 ซ้าย 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1.2 SBB-R 120 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 2 ขวา 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1.2 LB-L 120 x 60 x (80, 85)+10 70 x 40 x 25 1 ซ้าย 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1.2 LB-R 120 x 60 x (80, 85)+10 70 x 40 x 25 1 ขวา 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1.5  SBB-L 150 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 2 ซ้าย 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1.5 SBB-R 150 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 2 ขวา 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1.5  SB LB-L  150 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 1 ซ้าย 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
70 x 40 x 25 1
F 1.5 SB LB-R 150 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 1 ขวา 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
70 x 40 x 25 1
F 1.7 SBB-L 170 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 2 ซ้าย 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1.7 SBB-R 170 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 2 ขวา 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
F 1.7 SB LB-L  170 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 1 ซ้าย 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
70 x 40 x 25 1
F 1.7 SB LB-R  170 x 60 x (80, 85)+10 40 x 40 x 25 1 ขวา 1. ราวแขวนผ้าสเตนเลสของVRH
2.ชั้นซี่ตะแกรงสเตนเลสสำหรับคว่ำ พักภาชนะให้แห้ง
70 x 40 x 25 1